Υπηρεσίες Μηχανικού

 • Μελέτες Ενεργειακής Κτιρίων.
 • Μελέτες Εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Κλιματισμού.
 • Μελέτες Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
 • Μελέτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων.
 • Μελέτες Παθητικής και Ενεργειακής Πυροπροστασίας.
 • Ηλεκτρονικές Ταυτότητες Κτιρίου.
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 • Στατικές Μελέτες.
 • Τρισδιάστατη Απεικόνιση Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Φωτορεαλισμός).
 • Μελέτες Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων (Interior Design).
 • Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων.