Διαχείριση Ακινήτων

  • Διαχείριση Ακινήτων.
  • Προώθηση και Προβολή Ακινήτων.
  • Μελέτη και Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων.
  • Διαμεσολάβηση Ακινήτων.
  • Εκτιμήσεις Ακινήτων.
  • Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική για Ακίνητα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.