Η Εταιρεία

Η εταιρεία Vesta Business Consulting ιδρύθηκε το 2022 με έδρα τον Πειραιά και δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις υπηρεσίες μηχανικού, καθώς και στη διαχείριση ακινήτων. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία διαθέτει συνεργάτες στην Θεσσαλονίκη, στο Ναύπλιο και στην Έδεσσα.

Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει αξία για την αγορά και ευρύτερα για την οικονομία, καθώς και για την τοπική κοινωνία. Βασική στόχευση της εταιρείας αποτελεί η λειτουργία της και η επιτέλεση των εργασιών της με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θέτοντας στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η εταιρεία δίνει έμφαση στη ποιότητα στο σύνολο των δραστηριοτήτων που επιτελεί, θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της, τις οποίες επιδιώκει να ικανοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Βασικές αρχές λειτουργίας είναι η συνέπεια, η ταχύτητα και η αξιοπιστία.

Μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες, συμμετέχουν ενεργά στη σχεδίαση, αλλά και στην υλοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών και δράσεων που υλοποιεί η εταιρεία, σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.